Hệ châm hóa chất - NDOS

Hóa chất là thành phần tham gia vào rất nhiều trong các giai đoạn sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên việc cung cấp hóa chất vào cào các giai đoạn sản xuất cần chính xác, được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tránh tình trạng dư, thiếu hoặc rò rỉ hóa chất gây sản xuất lỗi, lãng phí hóa chất và ô nhiễm môi trường.

Giải pháp định lượng hóa chất
chính xác

NDOS là hệ thống định lượng được thiết kế nhằm mục đích giúp cung cấp chính xác và ổn định nồng độ hóa chất cần thiết trong nước theo đúng yêu cầu của khách hàng.

NDOS rất cần thiết và hiệu quả trong trường hợp nguồn cấp không ổn định và khó kiểm soát dư lượng hóa chất cần thiết theo mong muốn của khách hàng,

Ví dụ: khi khách hàng cần theo dõi, ghi nhận và kiểm soát dư lượng clo trong nước. Trong trường hợp này, NDOS sẽ giúp khách hàng ổn định dư lượng clo cần thiết và thường xuyên kiểm soát, ghi nhận yếu tố này

Tư vấn

Để biết thêm thông tin và chọn đúng thiết bị lọc thô TD-Filter cho nhu cầu xử lý , vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.