Nhà máy xử lý nước cấp NTTS (Semi NAS process) Trại Tôm Giống tại Ninh Thuận

Hệ thống xử lý nước cấp NTTS

Địa điểm : Ninh Thuận, Việt Nam

Thời điểm : 2020

Công suất :

  • Nước biển: 600 khối/ ngày
  • Nước ngọt: 400 khối/ngày

Vấn đề gặp phải: Khách hàng quyết định đầu tư mới khu xử lý nước cấp NTTS ( nước biển + nước ngọt) thay thế hệ thống cũ không hiệu quả, chất lượng nước chưa đảm bảo.

Thiết bị cung cấp:

  • Hệ thống phát và khử trùng CQOS
  • Hệ bồn lọc thô TD-Filter
  • Khử trùng kết hợp NCOP
  • Hệ thống màng lọc sợi rỗng NHFM

Lợi ích:

  • Đảm bảo nguồn nước sạch khuẩn cấp cho trại SX tôm giống.
  • Hoạt động tự động, tiết kiệm chi phí và nhân công vận hành.

CHIA SẺ