Hệ thống ép bùn, tách nước - N-SMS

Từ lâu, Bùn – sản phẩm phụ chiết xuất trong quá trình xử lý nước thải là một thách thức đối với ngành xử lý nước.

Bùn thải là sản phẩm của một số công đoạn xử lý nước như: sàng lọc, tuyển nổi, xử lý sinh học, v.v … Lọc nước bùn là một quá trình mà bùn thải được giảm trọng lượng và thể tích và tách thành 2 phần lỏng (nước) và rắn (bùn khô).

Thiết bị ép bùn NSMS là một trong các công nghệ được sử dụng phổ biến nhất để tách nước bùn dựa vào lực ép và lực ly tâm. Lượng bùn phụ thuộc vào mỗi loại quy trình xử lý nước thải về quy mô cũng như loại nước thải.

Công nghệ xử lý không hóa chất
đáng tin cậy

Việc ép bùn và tách nước bùn thực chất là quá trình loại bỏ bùn rắn ra khỏi nước để chuẩn bị cho các bước xử lý cần thiết sau đó. Thiết bị ép bùn NSMS được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành:

  • Chế biến thực phẩm
  • Sản xuất thịt
  • Sản xuất sữa
  • Xử lý nước thải
  • Tái chế – tái sử dụng – giảm xả thải.

Tư vấn

Để biết thêm thông tin và chọn đúng thiết bị cho nhu cầu xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.