NTESCO

Cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu, phụ tùng thay thế… chất lượng cho các quy trình xử lý nước

Hoá chất

01

Vật liệu lọc – Media

02

Jesco

03

Vật tư – phụ tùng

04