Nhà máy xử lý nước cấp & tái sử dụng nước thải (quy trình NAS & NRS) cho trại tôm giống CNC tại Bến Tre

nhà máy xử lý nước cấp và tái sử dụng nước thải (NAS & NRS) cho trại tôm giống công nghệ cao.

Địa điểm : Bến Tre – Vietnam

Công suất:  2,640 khối/ngày cho nước cấp & 1,200 khối/ngày cho tái sử dụng nước thải.

Hiện trạng: Khách hàng cần xây dựng khu xử lý nước cấp sản xuất giống thủy sản, đồng thời tái xử lý nước thải cho trại NTTS công nghệ cao được xây mới tại Bến Tre. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiết kiệm chi phí và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường

Giải pháp cung cấp: kết hợp 2 quy trình xử lý chuyên biệt cho nuôi trồng thủy sản của NTESCO: NAS + NRS

Những lợi ích:

  • Cung cấp nước nguồn và tái sử dụng nước thải với tiêu chí không Vibrio & EHP cho sản xuất của khách hàng.
  • Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường của chính phủ.
  • Chủ động sản xuất nước ngọt từ nước biển để sinh hoạt và sử dụng.
  • Sản xuất nguồn nước có độ mặn cao phục vụ cho sản xuất
  • Tiết kiệm chi phí vận hành
  • Tiết kiệm diện tích so với hệ thống xử lý nước truyền thống từ 50 – 60%.

Năm thực hiện: 2020 đến nay

 

CHIA SẺ