Hệ thống khử H2O2 trong nước làm mát tuần hoàn – Nhà máy thực phẩm tại Hưng Yên

Hệ thống khử H2O2 trong nước CIP tuần hoàn

Địa điểm : Hưng Yên, Việt Nam

Thời điểm : 2020

Vấn đề gặp phải: Khách hàng cần khử H2O2 trong nước làm mát tuần hoàn để tái sử dụng.

Thiết bị cung cấp: Hệ bồn lọc thô TD-Filter với vật liệu chuyên dụng

Lợi ích:

  • Giảm nước thải, giảm chi phí.
  • Hoạt động tự động, tiết kiệm chi phí và nhân công vận hành.

CHIA SẺ