Nhà rửa và khử trùng xe chở gia cầm – nhà máy thực phẩm tại Bình Phước

Hệ thống rửa và khử trùng xe – nhà máy thực phẩm

Địa điểm : Bình Phước, Việt Nam

Thời điểm : 2020

Vấn đề gặp phải: Khách hàng muốn xe tải chở gà phải được vệ sinh và khử trùng toàn bộ, đảm bảo an toàn vê sinh trong nhà máy Thực phẩm.

Thiết bị cung cấp: Hệ thống xịt rửa và phun khử trùng tự động.

Lợi ích:

  • Đảm bảo các xe tải chở gia cầm được vệ sinh và phun khử trùng toàn bộ.
  • Hoạt động tự động, tiết kiệm nhân công vận hành.

CHIA SẺ