Hệ thống tuyển nổi NTESCO – Saline DAF

Thiết bị tuyển nổi bằng bọt khí hòa tan SALINE DAF là một phương pháp tuyển nổi hiệu quả trong quy trình xử lý nước. Ứng dụng phương pháp tuyển nổi bằng cách hòa tan không khí trong nước dưới áp suất và sau đó giải phóng áp suất, dung dịch trở nên bão hòa với không khí do hàng triệu bong bóng nhỏ hình thành. Những bong bóng khí siêu nhỏ này bám vào các hạt lơ lửng trong nước khiến mật độ của chúng nhỏ hơn tỷ trọng của nước. Sau đó, các cặn bẩn này nhanh chóng nổi lên bề mặt để thu gom và loại bỏ, còn lại là nước sạch.

Công nghệ xử lý không hóa chất
đáng tin cậy

SALINE DAF là một công nghệ kết hợp phương pháp hóa/lý, đã chứng minh hiệu quả thực tế trong nhiều quy trình xử lý nước thải công nghiệp và đô thị. Hệ thống SALINE DAF thường được sử dụng để loại bỏ dầu, mỡ và chất rắn lơ lửng và đáp ứng nhiều mục đích xử lý khác nhau. SALINE DAF được sử dụng rộng rãi tại nhiều lĩnh vực: xử lý nước thải, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, bột giấy và công nghiệp thực phẩm, nước giải khát… với nhiều ứng dụng như:

+ Tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu nước thải.
+ Tiền xử lý cho các hệ thống màng lọc.
+ Làm sạch nước thải trong xử lý sinh học
+ Sử dụng trong quy trình màng lọc sinh học MBBR.
+ Xử lý nước thải trong NTTS

Tư vấn

Để biết thêm thông tin và chọn đúng thiết bị cho nhu cầu xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.