Công trình tái chế & tái sử dụng nước thải trại tôm giống tại Kiên Giang

Tái chế & tái sử dụng nước thải (NRS process) cho Trại NTTS công nghệ cao

Địa điểm: Kiên GIang – Vietnam

Công suất: 700 CMD

HIện trạng:

Khách hàng muốn tái sử dụng nước thải nhằm tiết kiệm chi phí và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của chính phủ.

Thiết bị cung cấp:

  • TD-Filter : Bồn lọc thô
  • RBC PURE : Vật liệu chuyên dụng Carbo-M
  • N-HFM
  • NSWRO

Lợi ích:

  • Tái sử dụng nguồn nước thải, đảm bảo nước sau xử lý không nhiễm Vibrio & EHP cho sản xuất
  • Chủ động sản xuất nước ngọt từ nước biển, phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
  • Chủ động tạo nguồn nước biển có độ mặn cao để phục vụ sản xuất

Năm thực hiện: 2018

CHIA SẺ