Hệ thống xử lý nước trung tâm cho tòa nhà căn hộ chung cư tại TP.HCM

Hệ thống xử lý nước trung tâm cho Tòa nhà Căn Hộ

Địa điểm: TP.HCM

Năm thực hiện: 2019

Công suất xử lý : 700 khối/ngày đêm

Thực trạng:

Chất lượng nước thủy cục không ổn định, dễ bị xâm nhiễm. Chủ đầu muốn xử nước cấp cho dân theo tiêu chuẩn nước uống

Giải pháp cung cấp:

 

 

 

Lợi ích:

  • Nước cấp cho dân theo tiêu chuẩn nước ăn uống
  • Không bị tình trạng thiếu nước sạch
  • Nước cấp cho cư dân theo QCVN 01:2009 /BYT 
CHIA SẺ