N-MOBILE WATER SOLUTION

NTESCO có thể cung cấp nhiều loại thiết bị, hệ thống xử lý nước theo phương thức di động- lắp đặt & đóng gói sẵn. Các thiết bị xử lý nước di động này rất phù hợp trong các trường hợp:

  • Cần xử lý nước khẩn cấp, cần xử lý nước lúc có thiên tai.
  • Cần các thiết bị xử lý tạm thời, duy trì sản xuất trong quá trình sửa chữa hệ thống xử lý nước.
  • Cần mở rộng hoặc thay thế các hệ thống xử lý hiện có.

Các thiết bị xử lý nước di động (N-mobile Water Solutions) được đóng gói sẵn trong container hoặc trên khung, nên có thể dễ dàng vận chuyển và đáp ứng 1 cách nhanh chóng nhất khi có yêu cầu. Tất cả đều được thiết kế sẵn với các kết nối ‘cắm là chạy’ – plug and play, nên cực kỳ dễ sử dụng. Số lượng mô đun (container) thiết bị sẽ tùy thuộc vào từng yêu cầu xử lý cụ thể của khách hàng. NTESCO có đa dạng danh mục thiết bị xử lý nước di động N-mobile, là các hệ thống đã lắp đặt hoàn chỉnh, nên thứ duy nhất mà khách hàng cần làm là kết nối chúng vào các nguồn: cấp điện, cấp nước và kết nối cống rãnh.

Các lợi ích:

  • Đáp ứng nhanh chóng và giao hàng đúng thời điểm yêu cầu.
  • Không tốn chi phí thi công mặt bằng
  • Có thể trang bị theo hình thức mua hoặc thuê – rental

NZON Container Package

01

iZAL Container Package

02

nCOP Container Package

03

TD Filtration Container Package

04