Hệ thống xử lý nước trung tâm cho Tòa nhà Căn Hộ tại TP.HCM

Hệ thống xử lý nước trung tâm cho tòa nhà căn hộ chung cư

Địa điểm: TP.HCM

Năm thực hiện: 2019

Công suất xử lý : 240 khối/ngày đêm

Thực trạng:

Chất lượng nước thủy cục không ổn định, dễ bị xâm nhiễm. Chủ đầu tư muốn xử lý nước cấp cho cư dân theo tiêu chuẩn nước ăn uống TCVN 01-2009/BYT

Thiết bị cung cấp:

  • N-HFM – HT lọc sợi rỗng
  • NUV – HT khử trùng UV

Hiệu quả:

  • Nước cấp cho cư dân theo tiêu chuẩn nước ăn uống.
  • Không bị tình trạng thiếu nước sạch
  • Nước cấp cư dân theo QCVN 01:2009 /BYT

CHIA SẺ