HT Xử lý nước trung tâm – Tòa nhà chung cư tại TP.HCM

Hệ thống xử lý nước trung tâm cho Tòa nhà Căn Hộ

Địa điểm: TP.HCM

Năm thực hiện: 2021

Công suất xử lý : 720 khối/ngày đêm

Thực trạng:

Chất lượng nước thủy cục không ổn định, dễ bị xâm nhiễm. Chủ đầu tư muốn xử lý nước cấp cho cư dân theo tiêu chuẩn nước uống.

Đây là hệ thống thứ 3 do NTESCO thực hiện trong cụm chung cư tại khu vực này

Thiết bị cung cấp:

N-HFM – HT lọc sợi rỗng

Hiệu quả:

•Nước cấp cho cư dân theo tiêu chuẩn nước ăn uống.
•Không bị tình trạng thiếu nước sạch
•Nước cấp cho cư dân theo QCVN 01:2009 /BYT

CHIA SẺ