Nhà máy xử lý nước nuôi trồng thủy sản theo quy trình NAS – Phan Rang, Ninh Thuan 2021

Nhà máy XLN nuôi trồng thủy sản theo quy trình NAS – Phan Rang, Ninh Thuan 2021

Với các thiết bị, hệ thống XLN bằng công nghệ hiện đại:

 

 

 

CHIA SẺ