Khử Clo trong nước làm mát tuần hoàn tại Đồng Nai

Ngành : Thực Phẩm

Địa điểm : Đồng Nai

Năm thực hiện : 2013

Thực trạng:

Nước trong hệ thống làm mát lượng chlorine cao trong quá trình sử dụng, gây ăn mòn thiết bị, thường phải xả bỏ bổ sung nước mới, đồng thời NTESCO cũng cung cấp giải pháp diệt khuẩn nước cấp cho nồi hơi

Thiết bị cung cấp:

Bồn lọc Carbon TD-CARB – steam generated.

Hệ châm định lượng NDOS.

Lợi ích:

Tái sử dụng lại nước trong hệ thống làm mát.

Giảm lượng nước mới bổ sung

Giảm ăn mòn thiết bị do nước làm mát

CHIA SẺ