Hệ thống RO chuẩn vi sinh – Nhà máy thực phẩm tại Bình Phước, 2020

Hệ thống R.O cho sản xuất thực phẩm

Địa điểm : Binh Phuoc – Vietnam

Công suất : 7 khối/ngày/hệ thống

Hiện trạng:

Khách hàng muốn xử lý nước thủy cục thành nước tinh khiết theo tiêu chuẩn nước dùng sản xuất thực phẩm

Thiết bị cung cấp: 03 hệ thống NBWRO (Food grade standard )

Lợi ích:

Nước tinh khiết đạt chuẩn cho sản xuất thực phẩm.

Năm thực hiện: 2020

CHIA SẺ