Hệ thống màng lọc sợi rỗng – NHFM

n-hfm

NHFM không đơn thuần là một hệ thống màng lọc, mà là Một Giải Pháp Xử Lý Nước Hiệu Quả đã được chứng minh qua hàng trăm công trình của NTESCO

Thiết bị lọc thô – TD series

Thiết bị lọc thô nhằm loại bỏ các hạt không mong muốn và các chất ô nhiễm sinh học ra khỏi nguồn nước như cặn rắn, tóc người, hạt keo hoặc hóa chất có hại.

Khử trùng không hóa chất – NZON

NZON – hệ thống Ozone của Ntesco cung cấp giải pháp khử trùng nước và nước thải tiên tiến, mang đến một hiệu suất tối ưu và hoạt động đáng tin cậy, thích hợp với các quy trình xử lý không hóa chất.

Quá trình oxy hóa kết hợp – NCOP

NCOPs (Ntesco Combine Oxidation Process) là giải pháp lý tưởng nhất trong các phương pháp loại bỏ ô nhiễm nước và có tỷ lệ xử lý nước ô nhiễm vi sinh cao nhất.

Hệ thống tuyển nổi NTESCO – Saline DAF

Là một công nghệ kết hợp phương pháp hóa/lý, đã chứng minh hiệu quả thực tế trong nhiều quy trình xử lý nước thải công nghiệp và đô thị. Hệ thống SALINE DAF thường được sử dụng để loại bỏ dầu, mỡ và chất rắn lơ lửng.

Hệ thống phối trộn – iZAL

Hệ thống phối trộn thông minh được sử dụng phối trộn các loại dung dịch lỏng tạo nồng độ đáp ứng yêu cầu về nước trong thời gian thực với phương châm “YOU NEED, WE MIX”

Hệ thống ép bùn tách nước – N-SMS

Việc ép bùn và tách nước bùn thực chất là quá trình loại bỏ bùn rắn ra khỏi nước để chuẩn bị cho các bước xử lý cần thiết sau đó. Thiết bị ép bùn NSMS được ứng dụng rộng rãi

Hệ châm hóa chất – NDOS

Hóa chất là thành phần tham gia vào rất nhiều trong các giai đoạn sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp.