Dịch vụ bảo trì

NTESCO cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp cho các thiết bị và hệ thống xử lý nước của khách hàng.

Dịch vụ đào tạo huấn luyện

NTESCO cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì toàn diện cho các thiết bị, các hệ thống xử lý nước hiện có của khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên đông đảo có tay nghề cao, cùng bộ phận các nhân viên bảo trì thường trú tại địa phương trên cả nước, NTESCO luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng nhằm:

Dịch vụ kiểm soát và giám sát

NTESCO cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì toàn diện cho các thiết bị, các hệ thống xử lý nước hiện có của khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên đông đảo có tay nghề cao, cùng bộ phận các nhân viên bảo trì thường trú tại địa phương trên cả nước, NTESCO luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng nhằm:

Dịch vụ nâng cấp trang thiết bị

NTESCO cung cấp đầy đủ các dịch vụ bảo trì toàn diện cho các thiết bị, các hệ thống xử lý nước hiện có của khách hàng. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên đông đảo có tay nghề cao, cùng bộ phận các nhân viên bảo trì thường trú tại địa phương trên cả nước, NTESCO luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo trì nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng nhằm: