Dịch vụ nâng cấp trang thiết bị

Một số nguyên nhân dẫn đến sự cần thiết của việc cải tạo và nâng cấp thiết bị, hệ thống xử lý nước:

– Các thiết bị, hệ thống xử lý nước sau một thời gian hoạt động, khả năng vận hành xuống cấp và không đạt kết quả mong muốn (lưu lượng, chất lượng nước đầu ra).
– Các khách hàng có nhu cầu mở rộng sản xuất nên cần tăng công suất xử lý của các hệ thống hiện tại.
– Tính chất nước đầu vào thay đổi dẫn tới hệ thống hiện tại không đạt hiệu quả xử lý như mong muốn.
Khi đó, dịch vụ nâng cấp /cải tạo của NTESCO sẽ là lựa chọn chính xác và phù hợp cho khách hàng vì những lợi ích mang lại:
– Đánh giá chính xác hiện trạng và đưa ra giải pháp nâng cấp phù hợp.
– Tận dụng tối đa các thiết bị và cơ sở vật chất hiện có của khách hàng.
– Thuyết minh đầy đủ và rõ ràng phương án nâng cấp giúp khách hàng hiểu rõ, đồng thời nâng cao kiến thức xử lý nước của mình.
– Chi phí hợp lý và cam kết không phát sinh.
– Thực hiện công việc chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Thư viện hình ảnh