Hệ thống lọc sợi rỗng – NHFM cho trại tôm giống tại Cà Mau

Hệ thống lọc NHFM cho trại tôm giống

Địa điểm : Cà Mau – Việt Nam

Công suất: 480 khối/ngày

Tình trạng:

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong khu vực ảnh hưởng không tốt đến việc sản xuất, nên khách hàng muốn nâng cấp hệ thống lọc nước hiện tại (caaso lọc micro – MF) bằng 1 hệ thống lọc hiệu quả hơn. NTESCO đã đề nghị trang bị hệ thống lọc NHFM để đáp ứng yêu cầu này.

Thiết bị cung cấp:

Hệ thống lọc N-HFM

Lợi ích:

Đảm bảo chất lượng nước đầu ra: độ đục thấp và sạch khuẩn (Vibrio & EHP).

Giảm chi phí vận hành, nhân công.

Tiết kiệm diện tích khu nước.

Năm thực hiện: 2018

CHIA SẺ