Dịch vụ đào tạo huấn luyện

NT – Academy là một dịch vụ chuyên nghiệp về huấn luyện vận hành các hệ thống xử lý nước. Chúng tôi cung cấp các khóa học về lý thuyết và cả thực hành, dựa trên kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm nhiều năm trong việc thiết kế, lắp đặt và cung cấp các hệ thống xử lý nước.

Thư viện hình ảnh