Hệ thống xử lý nước N-Pharma – Nhà máy dược phẩm tại Đồng Nai

N-Pharma Process cho sản xuất dược phẩm

Địa điểm: Đồng Nai – Vietnam

Công suất: 24 khối/ngày

Năm thực hiện: 2012

Hiện trạng:

Khách hàng muốn xử lý nước theo tiêu chuẩn cho sản xuất dược phẩm.

Thiết bị cung cấp:

Quy trình xử lý N-Pharma với các thiết bị : NZON + EDI+NUV

Lợi ích:

Nước sau xử lý đạt chuẩn siêu tih khiết (Ultrapure water) có TOC < 0,1

Không hao phí do ngừng sản xuất

CHIA SẺ