Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt & sản xuất – nhà máy Thực Phẩm tại Huế

Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt & sản xuất – nhà máy Thực Phẩm tại Huế

Công suất: 1800 m3/ngày

Năm thực hiện : 2013

Thực trạng: Nhu cầu lớn ổn định về nước sạch. KH muốn xử lý lại nguồn nước cấp của thủy cục nhằm đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt  sản xuất thực phẩm.

Thiết bị cung cấp:

  • TD – Filter : Bồn lọc cát
  • TD – Carb : Bồn lọc carbon
  • TD – ION : Bồn làm mềm
  • Hệ lọc MF lưu lượng cao

Lợi ích:

  • Loại bỏ vi khuẩn, virus trong nước
  • Nước sạch phục vụ sản xuất
  • Nước sạch đạt chuẩn ăn uống cho sinh hoạt.

 

CHIA SẺ