Hệ thống xử lý nước trung tâm cho Tòa nhà căn hộ chung cư tại Hà Nội

Hệ thống xử lý nước trung tâm cho tòa nhà Căn hộ chung cư tại Hà Nội.

Tổng công suất xử lý: 5,000 khối/ngày đêm

Năm thực hiện: 2015

Thực trạng: Nước cấp thủy cục trong khu vực bị xâm nhiễm,hàm lương COD cao

Thiết bị cung cấp:

  •   NZON – Khử trùng Ozone
  •   TD-BAC – Bồn Lọc vật liệu BAC
  •   N-HFM – HT lọc sợi rỗng

Hiệu quả:

• Nước hàm lượng COD cao thành nước đạt chuẩn nước uống – QCVN 01:2009/BYT.
• Giải quyết tình trạng thiếu nước sạch cho cụm dân cư tòa nhà
CHIA SẺ