Dịch vụ kiểm soát và giám sát

Dịch vụ kiểm soát và giám sát (Monitoring & Control) trong hệ thống xử lý Nước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước theo đúng yêu cầu của khách hàng. Nó đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động một cách hiệu quả và đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng nước.

  • Monitoring (Theo dõi)
  • Control (Điều khiển)

Chức năng theo dõi trong hệ thống xử lý nước liên quan đến việc liên tục theo dõi các thông số quan trọng của quá trình lọc nước. Điều này bao gồm việc đo lường, ghi nhận và phân tích các thông số như:

  • Chất lượng nước đầu vào và đầu ra: Giám sát chất lượng nước nguồn và nước sau khi qua quá trình lọc để đảm bảo rằng các thành phần có hại như vi khuẩn, vi sinh vật độc hại và các chất ô nhiễm khác đã được loại bỏ đầy đủ.
  • Lưu lượng nước: Đo lường lưu lượng nước qua hệ thống để đảm bảo rằng nước được xử lý đúng lượng và không gây quá tải cho hệ thống.
  • Áp suất: Giám sát áp suất trong hệ thống để đảm bảo rằng quá trình lọc diễn ra trong điều kiện tối ưu, tránh tình trạng quá cao hoặc quá thấp
  • Thời gian hoạt động: Theo dõi thời gian hoạt động của hệ thống để đảm bảo rằng nó đang hoạt động theo lịch trình dự định.

Chức năng điều khiển trong hệ thống lọc nước liên quan đến việc thay đổi và điều chỉnh các thông số của hệ thống để đảm bảo rằng nó hoạt động trong tình trạng tối ưu. Điều này bao gồm:

  • Điều chỉnh quá trình lọc: Dựa trên dữ liệu từ chức năng theo dõi, hệ thống có thể tự động điều chỉnh quá trình lọc để đảm bảo rằng nước đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.
  • Báo động và khắc phục sự cố: Hệ thống có thể được cấu hình để phát ra báo động khi phát hiện các vấn đề không mong muốn, ví dụ như mất nước, áp suất quá cao hoặc quá thấp. Điều này giúp người điều hành nhanh chóng ứng phó và khắc phục sự cố.
  • Tích hợp với hệ thống tự động hóa: Hệ thống lọc nước có thể được tích hợp với các hệ thống tự động hóa khác trong quá trình xử lý nước, giúp tối ưu hóa quá trình và giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Thư viện hình ảnh