NTESCO và công nghệ tiết kiệm năng lượng

NTESCO chủ động ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí vận hành

Nước và nước thải là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình hoạt động của hầu hết các ngành sản xuất. Chi phí hoạt động của các hệ thống xử lý nước và nước thải thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy, việc ứng dụng các công nghệ, các thiết bị, các giải pháp theo hướng tiết kiệm năng lượng đã và đang là yêu cầu và xu hướng tất yếu trong các công trình xử lý nước.

NTESCO là một trong số ít các nhà thầu có năng lực thực hiện công trình tái chế nước thải & khử muối nước biển ở quy mô công nghiệp tại Việt Nam. Trong các công trình này thì chi phí điện (đặc biệt bơm cao áp hệ thống R.O) chiếm tỷ trọng khá lớn. Do đó, khi thực hiện các công trình này, NTESCO đã lựa chọn và sử dụng các loại vật tư, thiết bị đáp ứng các mục tiêu: hiệu quả, bền bỉ và tiết kiệm điện.

Một trong số các thiết bị này là dòng bơm cao áp APP (APP high pressure pump) của Danfoss – nhà sản xuất thiết bị công nghiệp nổi tiếng thế giới từ Đan Mạch, dùng trong các hệ thống R.O nước biển của NTESCO với công nghệ độc đáo iSafe ERDs (công nghệ phục hồi năng lượng) giúp:

  • Tiết kiệm chi phí điện năng.
  • Tiết kiệm diện tích hệ thống.
  • Tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.
  • Tăng tuổi thọ hệ thống.

Với hiệu quả mang lại được khách hàng đánh giá cao sẽ là động lực để NTESCO liên tục cải tiến, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp, thiết bị chất lượng, có hiệu quả và tiết kiệm năng lượng để ứng dụng cho các dự án trong tương lai.

Các hệ thống R.O nước biển ứng dụng Bơm cao áp tích hợp công nghệ iSafe ERDs (công nghệ phục hồi năng lượng)

CHIA SẺ