Xử lý nước cấp nồi hơi và tái sử dụng nước xả R.O – nhà máy TACN tại Bến Tre

HT xử lý nước cấp nồi hơi và tái sử dụng nước xả R.O tại NM TACN

Địa điểm : Bến Tre – Vietnam, 2009

Công suất : 600 khối/ngày

Vấn đề gặp phải: Khách hàng cần xử lý nước cấp thủy cục đạt chuản cấp cho nồi hơi. Đồng thời, tái chế nguồn nước xả của hệ thống R.O để sử dụng lại.

Thiết bị cung cấp:

Hệ thống thẩm thấu ngược  – NBWRO

Hệ thống thẩm thấu ngược thứ cấp – NBWRO – tận dùng lại lượng nước xả.

Lợi ích:

  • Giảm chi phí bảo trì nồi hơi.
  • Giảm xả bỏ từ hệ thống R.O.

CHIA SẺ