Nhà máy khử muối nước biển tại Ninh Thuận, 2016

Hệ thống khử muối nước biển thành nước ngọt

Địa điểm: Ninh Thuận, Việt Nam

Năm thực hiện: 2016

Vấn đề gặp phải: Khách hàng muốn có nguồn nước ngọt độc lập để sản xuất do nước thủy cục trong khu vực không đủ cung cấp. Đồng thời cũng nước có độ mặn cao để NTTS.

Công suất : 480 khối/ngày

Thiết bị cung cấp:

  • TD – Filter
  • NHFM
  • NSWRO

Lợi ích:

  • Tạo nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.
  • Tạo nước có độ mặn cao cho sản xuất giống
  • Tiết kiêm chi phí mua nước thủy cục

CHIA SẺ