Nhà máy Khử muối nước biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu, 2017

Nhà máy khử muối nước biển

Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, 2017

Vấn đề gặp phải: Khách hàng, một trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới về Nuôi trồng thủy sản, cần tìm thêm nguồn nước ngọt độc lập để phục vụ sản xuất cho trại giống thủy sản vì nước thủy cục trong khu vực không đủ cung cấp. Đồng thời, họ cũng cần nguồn nước độ mặn cao để sản xuất tôm giống. NTESCO đã thiết kế cung cấp và lắp đặt khu khử muối nước biển nhằm đáp ứng yêu cầu này.

Công suất xử lý : 480 khối/ngày

Thiết bị, hệ thống cung cấp:

  • Hệ thống lọc thô: TD – Filter
  • Hệ thống màng lọc sợi rỗng: NHFM
  • Hệ thống thẩm thấu ngược chuyên dùng cho nước biển: NSWRO

Lợi ích:

  • Tạo nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt.
  • Tạo nước có độ mặn cao cho sản xuất giống
  • Tiết kiêm chi phí mua nước thủy cục

CHIA SẺ