Lọc khử cặn trong nước làm mát tuần hoàn – nhà máy Thực Phẩm tại Đồng Nai

Lọc khử cặn trong nước làm mát tuần hoàn – nhà máy Thực Phẩm tại Đồng Nai

Thực trạng:

Nước làm mát tuần hoàn nhiều cặn, làm giảm hiệu quả làm mát, ảnh hưởng hiệu quả tuôi thọ đến các thiết bị

Thiết bị cung cấp:

Hệ thống lọc MF kiểu side stream

Ứng dụng:

Nước tuần hoàn cho tháp giải nhiệt

CHIA SẺ