Hoàn thành hệ thống lọc nước uống trực tiếp – Long An, 2023

Hoàn thành hệ thống lọc nước uống trực tiếp, công suất 200l/giờ – Long An, 2023

Tháng 10/ 2022, kỹ thuật viên NTESCO đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng – 1 doanh nghiệp sản xuất sơn nổi tiếng, có nhà máy tại Long An: hệ thống lọc nước uống trực tiếp với công suất 200l/giờ.

Đây là hệ thống xử lý nước thủy cục thành nước uống trực tiếp theo tiêu chuẩn TCVN 6-1:2010/BYT, phục vụ cho nhu cầu nước uống hàng ngày cho toàn bộ công nhân viên nhà máy sản xuất của khách hàng.

Hệ thống bao gồm:

  • 1 hệ lọc thô: TD-Filter có vật liệu lọc Carbo-M
  • 1 hệ lọc thẩm thấu ngược – NWRO
  • 1 hệ khử trùng UV – NUV
hệ thóng được hoàn thiện lắp đặt tại workshop của NTESCO
…vận chuyển đến nhà máy khách hàng và tiến hành đấu nối…
…hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng
CHIA SẺ