Bồn lọc thô – TD filter xử lý nước giếng cho trại tôm giống Bình Thuận, 2019

Bồn lọc thô – TD filter xử lý nước giếng trại tôm giống

Địa điểm: Bình Thuận – Việt Nam

Công suất: 1200 khối/ngày

Năm thực hiện: 2019

Hiện trạng: Khách hàng cần nước ngọt sạch cho nhu cầu sử dụng và sản xuất của trại giống, nên cần nâng cấp khu xử lý nước giếng (thay thế các bể lọc các bằng thiết bị lọc chuyên dụng)

Thiết bị cung cấp: Bồn lọc thô TD- Filter với vật liệu lọc chuyên dụng: Pyro M

Lợi ích:

  • Tăng chất lượng nước ngọt: giảm độ đục, luôn có nước kịp thời
  • Sẵn sàng kết nối hệ thống NHFM dự tính lắp trong giai đoạn 2
  • Tiết kiệm nhân công và diện tích đất so với khu xử lý cũ

CHIA SẺ