Tái chế – tái sử dụng nước xả hệ R.O tại nhà máy TACN tại Đồng Nai

Tái chế – tái sử dụng nước xả hệ R.O tại nhà máy TACN

Địa điểm : Đồng Nai – Vietnam

Công suất : 600 khối/ngày

Hiện trạng: Khách hàng muốn xử lý nước cấp nồi hơi, đông thời tận dụng lại lượng nước xả từ hệ R.O, cung cấp cho sản xuất

Thiết bị cung cấp:

  • Lọc thô TD-Filter
  • NBWRO 1 – Hệ RO 1 xử lý nước cấp cho nồi hơi và sản xuất
  • NBWRO 2 – Hệ R.O 2, tái xử lý nước xả từ R.O 1.

Lợi ích:

  • Giảm lượng nước xả bỏ.
  • Tiết kiệm chi phí mua nước.
  • Tái chế và tái sử dụng hơn 30% nước.

CHIA SẺ