Dịch vụ kiểm tra nước


NTESCO cung cấp dịch vụ kiểm tra nước miễn phí đối với các khách hàng có đang nhu cầu xử lý nước.

Chất lượng nguồn nước rất quan trọng đối với khách hàng giống như việc kiểm tra máu tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm nước là chìa khóa trong việc lựa chọn hệ thống và sản phẩm, việc kiểm tra nước để tránh việc nhầm lẫn trong lựa chọn sản phẩm.

Vui lòng điền thông tin vào form dưới đây cho việc kiểm tra nước của bạn.