Dịch vụ kiểm tra nước


NTESCO của chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra nước miễn phí đối với khách hàng có đang nhu cầu xử lý nước.

Chất lượng nguồn nước rất quan trọng đối với khách hàng như việc kiểm tra máu tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm nước là chìa khóa của sự lựa chọn hệ thống và sản phẩm, việc kiểm tra nước để chọn sản phẩm không nhầm lẫn có tầm quan trọng.

Vui lòng điền vào mẫu đơn cho việc kiểm tra nước của bạn.