Làm sạch màng & Hóa chất

Dịch vụ cung cấp hóa chất

Dịch vụ cung cấp hóa chất

Dịch vụ cung cấp hóa chất, NTESCO hợp tác với ZI-CHEM bởi Zuellig Thụy Sĩ, cung cấp các chương trình dịch vụ  hóa chất như chương trình dịch vụ thẩm thấu ngược, nồi hơi, tháp làm mát. Chúng tôi không chỉ là công ty cung cấp hóa chất mà chúng tôi còn chăm sóc cho hệ thống cấp nước của bạn.

Làm sạch màng

Làm sạch màng

Màng RO và UF là thiết bị quan trọng trong quá trình xử lý nước. NTESCO cung cấp dịch vụ làm sạch in-line và làm sạch off-line để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ để sử dụng màng lâu hơn và sản xuất của khách hàng ổn định hơn.

  • Trang 1 trên 1
  • 1