Những kiến thức cần biết

Loại bỏ Microsporidia bằng Chlorine dioxide trong nước biển

Hiệu quả của khí Chlorine dioxide đã được nghiên cứu để làm giảm ký sinh trùng và vi khuẩn trong sản phẩm. Rau húng và lá xà lách được tiêm Cryptosporidium parvum và kén bào tử Cayetanensis Cyclospora, bào tử Encephalitozoon intestinalis và một hỗn hợp hai phân lập kháng acid nalidixic Escherichia coli O157: H7. Các mẫu được cấy sau đó được xử lý trong 20 phút với khí Chlorine dioxide là 4,1 mg/lít.  Cryptosporidium có thể xảy ra nhất…

Xử lý màng

Công nghệ thẩm thấu ngược, UF và các kiến thức màng khác, chúng tôi đều đề cập trong tập tin này chỉ cần nhấp vào “View” để đọc. 

TSS và độ đục

Liên quan tới TSS và độ đục, chúng ta có các giả định về kiến thức cơ bản của các thông số này. Vui lòng nhấp vào “View” để biết thêm thông tin.

Kiểm soát mùi của chất hữu cơ bằng Chlorine dioxide

Chlorine dioxide (ClO2) là chất khử trùng và chất oxy hóa mạnh dùng trong xử lý nước và nước thải. Chlorine dioxide phản ứng có chọn lọc nên khử trùng ít sinh ra sản phẩm phụ hơn Clo. Không giống như hầu hết các chất ôxy hóa, Chlorine dioxide có thể được sử dụng trên một phạm vi pH rộng để oxy hóa mùi của các hợp chất công nghiệp. Vui lòng nhấp vào “View” để biết thêm thông tin.

Danh sách các vi khuẩn Virus giết bằng Chlorine dioxide

File này cho thấy danh sách những vi khuẩn và virus được loại bỏ bằng Chlorine dioxide. Đã được xác nhận loại bỏ vi khuẩn Encephalitozoon/Vibrio/Criptosporidium/Legionella, vv. Vui lòng nhấp vào “View” để biết thêm thông tin.

Phương châm WHO về chất lượng nước uống

Chúng tôi làm việc dựa trên phương châm an toàn về nước uống là điều rất cần thiết cho sức khỏe, một quyền cơ bản của con người và là một phần của chính sách bảo vệ sức khỏe hiệu quả, hãy tham khảo của tổ chức WHO. Xin vui lòng bấm vào nút “View”  

QCVN 02: 2009/BYT

Chất lượng nước sinh hoạt tại Việt Nam đã quy định 02: 2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6, năm 2009. Xin vui lòng bấm “View” để xem chi tiết.  

QCVN 01:2009/BYT

QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 (Xin vui lòng bấm “View” để biết thêm chi tiết).  

Chlorine dioxide là gì?

Chlorine dioxide là chất khử trùng mạnh hơn Clo hoặc Hypochlorite 5-7 lần, để biết thêm về Chlorine dioxide, bạn vui lòng bấm vào nút “View”.

EPA hướng dẫn quá trình oxy hóa khử trùng

Để tìm hiểu làm thế nào để sử dụng hoá chất phù hợp đúng yêu cầu và nhu cầu dựa trên tiêu chuẩn quốc tế EPA. Vui lòng nhấp vào “View” để biết thông tin.