Những kiến thức cần biết

QCVN 07-1:2016/BXD Công trình câp nước

Quy chuẩn này áp dụng đối với mỗi tổ chức, cá nhân có các hệ thống liên quan đến đầu tư xâ dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước mặt, làm cơ sở để bảo vệ và sử dụng nước hợp lý.

TIÊU CHUẨN VỆ SINH NƯỚC SẠCH

Nước sạch quy định trong tiêu chuẩn này là nước dùng cho các mục đích sinh hoạt cá nhân và gia đình, không sử dụng làm nước ăn uống trực tiếp

TCVN 5502 : 2003 NƯỚC CẤP SINH HOẠT

Tiêu chuẩn này quy định chất lượng đối với nước đã qua xử lý, sau hệ thống phân phối dùng trong sinh hoạt, Sau đây gọi là nước cấp sinh hoạt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát.

Loại bỏ Microsporidia bằng Chlorine dioxide trong nước biển

Hiệu quả của khí Chlorine dioxide đã được nghiên cứu để làm giảm ký sinh trùng và vi khuẩn trong sản phẩm. Rau húng và lá xà lách được tiêm Cryptosporidium parvum và kén bào tử Cayetanensis Cyclospora, bào tử Encephalitozoon intestinalis và một hỗn hợp hai phân lập kháng acid nalidixic Escherichia coli O157: H7. Các mẫu được cấy sau đó được xử lý trong 20 phút với khí Chlorine dioxide là 4,1 mg/lít.  Cryptosporidium có thể xảy ra nhất…

Xử lý màng

Công nghệ thẩm thấu ngược, UF và các kiến thức màng khác, chúng tôi đều đề cập trong tập tin này chỉ cần nhấp vào “View” để đọc. 

TSS và độ đục

Liên quan tới TSS và độ đục, chúng ta có các giả định về kiến thức cơ bản của các thông số này. Vui lòng nhấp vào “View” để biết thêm thông tin.

  • Trang 1 trên 2
  • 1
  • 2