Giới thiệu

Công ty được thành lập năm 2009 bởi những người nhiều kỹ năng độc đáo trong lĩnh vực xử lý nước với tầm nhìn ” Cung cấp thiết bị, hệ thống xử lý nước chất lượng đến người sử dụng với đầy đủ dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật”

Qua hơn 10 năm NTESCO đã phục vụ trong các lĩnh vực công nghiệp, chúng tôi đã nhận ra rằng hầu hết khách hàng đã nhận được thông tin hoặc dữ liệu mà không có giấy tờ hoặc báo cáo cập nhật mỗi ngày, dẫn đến việc đáng tiếc là tuổi thọ hệ thống giảm đi và chi phí đầu tư  bị lãng phí. Công ty NTESCO đã lưu tâm và ưu tiên vấn đề này khi thiết kế hê thống ban đầu cũng như trong dịch vụ kỹ thuật sau lắp đặt cho khách hàng, bằng cách áp dụng ISO 9001 do tổ chức SGS cấp nhằm đảm bảo qúa trình hoạt động luôn được sự tư vấn sâu sát nhất đến từ cố vấn cao cấp của chính phủ Thái Lan và hỗ trợ bởi AWWA cũng như luôn áp dụng việc báo cáo hàng ngày trong hầu hết các dự án thực hiện. Việc đó đã hình thành phương châm hoạt động của chúng tôi:

“Công nghệ xử lý nước bền vững”

Chúng tôi cam kết luôn cung cấp sự chuẩn hóa hệ thống xử lý nước trong mọi khâu: thiết kế, mua vật tư, lắp đặt và dịch vụ sau lắp đặt cho khách hàng trong từng thiết bị đơn lẻ hay hệ thống hoàn chỉnh.

screen-shot-2020-03-20-at-111848