Bể lắng

Sedimentation Clarify System

Lắng là một trong những quá trình quan trọng của nhà máy xử lý nước. Quá trình này giúp loại bỏ các hạt lơ lửng trong nước lắng xuống dưới tác dụng của trọng lực. Vùng lắng được phương tiện cơ giới tiếp tục loại bỏ chất rắn lơ lửng khác nhau của nó từ trầm tích. Các bể lắng được kết hợp 3 quá trình keo tụ/kết bông/lắng trong một bể.

Để tiết kiệm diện tích và hoạt động dễ dàng, NTESCO trân trọng giới thiệu 3 loại lắng với những ưu điểm và hiệu quả cao cho bất kỳ loại nguồn nước.

Sedimentation Clarify System

Sedimentation Clarify System

Sedimentation tank structure include 3 process coagulant , flocculent and sedimentation process in one design.

Solid contact clarifier

Solid contact clarifier

Việc xây dựng đặc biệt của bể, cho một hiệu suất lắng phi thường.

Jet clarifier

Jet clarifier

Một phần không dùng điện được cài đặt bên trong hệ thống.

Pulsator clarifier

Pulsator clarifier

Sử dụng quá trình chân không để làm Gradient trong quá trình keo tụ.