Thẩm thấu ngược

Thẩm thấu ngược (RO) – Hyflux

Sự thẩm thấu ngược (Reverse Osmosis – RO) là một công nghệ lọc nước sử dụng màng semipermeable để loại bỏ các ion, phân tử và các hạt lớn hơn từ nước uống. Trong phương pháp thẩm thấu ngược, một áp lực được áp dụng để vượt qua áp suất thẩm thấu, một tính chất colligative, được điều khiển bởi sự khác biệt tiềm năng hóa học của dung môi, một tham số nhiệt động lực học. Sự thẩm thấu ngược có thể loại bỏ nhiều loại các chất bị phân huỷ và phân huỷ từ nước, kể cả vi khuẩn, và được sử dụng trong cả quy trình công nghiệp và sản xuất nước uống. Kết quả là dung môi được giữ lại ở phía áp suất của màng và dung môi thuần khiết được phép đi qua phía bên kia. Để được “chọn lọc”, màng này không nên cho phép các phân tử hoặc ion lớn thông qua các lỗ (lỗ), nhưng nên cho phép các thành phần nhỏ của dung dịch (như các phân tử dung môi) đi qua một cách tự do.

Trong quá trình thẩm thấu bình thường, dung môi tự nhiên di chuyển từ vùng có nồng độ dung dịch thấp (tiềm năng nước cao), qua màng, đến vùng có nồng độ dung môi cao (tiềm năng nước thấp). Động lực cho sự di chuyển của dung môi là giảm năng lượng tự do của hệ thống khi sự khác biệt về nồng độ dung môi ở hai bên màng tế bào giảm, tạo ra áp suất thẩm thấu do dung môi di chuyển vào dung dịch tập trung hơn. Áp dụng một áp lực bên ngoài để đảo ngược dòng chảy tự nhiên của dung môi thuần, do đó, là thẩm thấu ngược. Quá trình này tương tự như các ứng dụng công nghệ màng khác. Tuy nhiên, có sự khác biệt chính giữa thẩm thấu ngược và lọc. Cơ chế loại bỏ chủ yếu trong lọc màng là căng thẳng, hoặc loại trừ kích thước, do đó quá trình lý thuyết có thể đạt được hiệu quả hoàn hảo bất kể các thông số như áp suất và nồng độ của dung dịch. Sự thẩm thấu ngược cũng liên quan đến khuếch tán, làm cho quá trình phụ thuộc vào áp suất, tốc độ dòng chảy, và các điều kiện khác. Sự thẩm thấu ngược được biết đến nhiều nhất vì nó được sử dụng trong việc lọc nước uống từ nước biển, loại bỏ muối và các chất thải khác từ các phân tử nước.

Ứng dụng

Sử dụng trong gia đình

Ngành thực phẩm và đồ uống

Ngành y tế

Tái chế nước / Nước thải

Uống nước

Tháp giải nhiệt / Nồi hơi

Khử mặn biển

Thẩm thấu ngược (RO) – Hyflux

Thẩm thấu ngược (RO) – Hyflux

Hyflux has standard design configurations suitable for a wide range of water treatment applications.

Thẩm thấu ngược

Thẩm thấu ngược

Loại bỏ toàn bộ các phân tử, mầm bệnh có hại với tất cả các kích cỡ khác nhau trong nước.