Nano - Hướng dẫn mua sắm

High Flow Cartridge Filter

Nguyên tắc cơ bản của công nghệ màng lọc Nano là sử dụng áp lực để tách riêng ion hòa tan từ nước qua một màng thẩm thấu. Màng, hoạt động dưới một cấu hình thủy lực khác nhau mà cũng được biết là lọc dòng chéo, không giống như một bộ lọc cuối chết.Hầu hết các màng lọc Nano là vật liệu composite được hỗ trợ bởi chất nền polymer và được sản xuất theo thiết kế xoắn ốc như trái ngược với một tấm phẳng hoặc hình học ống. Mô hình ưu thế được sử dụng ngày nay cho các ứng dụng công nghiệp là cấu hình xoắn ốc.

Nanofiltration (NF), trong xử lý nước, “cầu” một khoảng cách giữa UF và màng RO. Đôi khi nó được gọi là màng lọc RO lỏng hoặc thấp hơn. Nó cũng có thể được gọi là UF chặt chẽ, vì kích thước lỗ màng NF dao động từ 0,01 đến 0,001. Nói chung, một hệ thống màng NF cho phép muối vượt qua nhiều hơn một màng RO. Ngoài ra, một phần tử màng NF sẽ tạo ra cùng một lượng sản phẩm từ 50 đến 70% áp suất áp dụng như hệ thống xử lý nước RO.

Có những ứng dụng mà 75% tỷ lệ loại bỏ muối là thích hợp hơn 95 đến 99%, đặc biệt là khi nó đạt được bằng cách sử dụng chỉ một nửa năng lượng. Không giống như các yếu tố màng RO, các sản phẩm NF của các nhà sản xuất màng chính khác nhau về hiệu năng từ công ty đến công ty. Với các phần tử màng RO, bất kỳ mô hình nào với việc loại bỏ natri clorua ít hơn 99,5%, đặc biệt là với màng nước biển, được xem là kém hơn. Trong trường hợp của NF, có một “nơi” cho bất kỳ màng có tỷ lệ từ chối NaCl 40%, hoặc nhiều hơn. Nanofiltration cũng được gọi là màng “làm mềm” trong khi sự loại bỏ muối của nó có thể là 80% hoặc thấp hơn, sự loại bỏ độ cứng thường sẽ tốt hơn 90%.

Giống như RO, và không giống như UF, một hệ thống lọc Nano sẽ phục hồi một tỷ lệ phần trăm của nước cấp. Hầu hết các màng NF đều có hình dạng xoắn ốc.

Các ứng dụng khác của nanofiltration là:

• Việc loại bỏ các kim loại nặng từ nước thải
• Việc loại bỏ thuốc trừ sâu khỏi nước ngầm
• Xử lý nước thải tại các cơ sở giặt là
• Làm mềm nước
• Nitrate loại bỏ

High Flow Cartridge Filter

High Flow Cartridge Filter

Các bộ phận của bộ lọc được sản xuất bằng vật liệu màng polypropylene.