Bộ lọc Cartridge lưu lượng cao

Bộ lọc Cartridge lưu lượng cao

Bộ lọc Cartridge là một trong những dạng lọc linh hoạt nhất. Kích thước tiêu chuẩn làm cho nhiều loại khác nhau của hộp mực được sản xuất. Kích thước phổ biến nhất là ID “OD x 1” dài 2½ “với độ dài từ 10” đến 40 “chiều dài. Kích thước phổ biến thứ hai là 4½ “OD x 10” hoặc 20 “và được sử dụng khi cần thêm khả năng giữ đất. Đối với các cuộc thảo luận của chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ dính vào 2½ “hộp mực bên ngoài.

Trong số hàng trăm, nếu không phải hàng nghìn, về sử dụng, một số phổ biến hơn là:

Bộ lọc Cartridge lưu lượng cao

Bộ lọc Cartridge lưu lượng cao

Các bộ phận của bộ lọc được sản xuất bằng vật liệu màng polypropylene.