Khử muối

Việc Khử mặn và khử muối là một quá trình loại bỏ lượng muối dư thừa và các khoáng chất khác khỏi nước để có được nước ngọt thích hợp cho việc sủ dụng  hoặc tưới tiêu, nếu hầu hết muối được lấy ra, để sử dụng cho người,  sản xuất muối ăn như là một sản phẩm phụ.

Quá trình truyền thống được sử dụng trong các hoạt động này là chưng cất – chủ yếu là nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn áp suất khí quyển, và do đó nhiệt độ thấp hơn nhiều so với bình thường.

Do nhiệt độ giảm, năng lượng được tiết kiệm.

Trong thập kỷ qua, quy trình màng đã phát triển rất nhanh, và thẩm thấu ngược (R.O.) đã chiếm gần một nửa công suất lắp đặt của thế giới.

Các quá trình màng sử dụng màng bán thấm để lọc các vật liệu hoà tan hoặc các chất rắn.

Các hệ thống thường được bơm bằng máy bơm áp suất cao, nhưng sự tăng trưởng của các thiết bị thu hồi năng lượng hiệu quả hơn đã làm giảm mức tiêu thụ năng lượng của các nhà máy này và làm cho chúng trở nên khả thi hơn; tuy nhiên, họ vẫn sử dụng nhiều năng lượng, và do chi phí năng lượng tăng, chi phí của R.O. Nước.