Chlorine dioxide

Chlorine dioxide

Chlorine dioxide (ClO2) là một hợp chất hóa học bao gồm một nguyên tử clo và hai nguyên tử oxy. Nó là một màu hơi đỏ đến màu vàng hơi xanh lá cây ở nhiệt độ phòng tan trong nước. Chlorine Dioxide có mức độ phản ứng rất mạnh nên không thể được dự trữ và chỉ được sản xuất với số lượng có hạn bởi một số máy móc đặc biệt tại cơ sở sẽ sử dụng nó. Chlorine dioxide mang lại nhiều ưu thế hơn trong khử trùng nước so với Chlorine – chất khử trùng vốn được sử dụng rất phổ biến

Các ưu điểm của Chlorine Dioxide (đặc biệt là so với Chlorine)

  1. Khả năng khử trùng không phụ thuộc vào độ pH
  2. Hiệu quả kéo dài nhờ vào sự ổn định trong hệ thống đường ống, do đó có khả năng bảo vệ vi sinh trong nhiều giờ đến nhiều ngày
  3. Giảm màng sinh học trong đường ống và bể chứa, do đó toàn bộ nước trong hệ thống được bảo vệ chống ô nhiễm legionella.
  4. Không có phản ứng với amoniac hoặc amoni, do đó lượng chlorine dioxide được sử dụng có khả năng khử trùng tối đa
  5. Không tạo thành chlorophenols và các hợp chất có mùi (Các chất có thể được sinh ra trong nước khi dùng clo)
  6. Không thành THMs và các hydrocacbon chlor hóa, không làm tăng AOX

Chlorine dioxide

Chlorine dioxide

Để được hiệu quả cao trong phương pháp khử trùng, NTESCO của chúng tôi tự hào giới thiệu hệ thống Chlorine Dioxide với chi phí hợp lý/hiệu quả khử trùng cao/không tạo ra sản phẩm THMs/THX/HAA5.

Nuôi trồng thủy sản có năng suất và hiệu quả tăng.
(Hệ thống xúc tiến có thể cho thuê bảo trì)