Chất Clo

Clo (Hệ thống khí Clo)

Clo dễ dàng kết hợp với các hóa chất hòa tan trong nước, vi sinh vật, động vật nhỏ, vật liệu thực vật, thị hiếu, mùi và màu sắc. Các thành phần này “sử dụng” chlorine và bao gồm nhu cầu chlorine của hệ thống xử lý. Điều quan trọng là thêm đủ chlorine vào nước để đáp ứng nhu cầu clo và cung cấp khử trùng còn sót lại. Clo không kết hợp với các thành phần khác trong nước là clo tự do (còn lại) và điểm ngâm là điểm mà tại đó clo tự do có sẵn để khử trùng liên tục. Một hệ thống lý tưởng cung cấp clo tự do ở nồng độ 0,3-0,5 mg / l. Bộ dụng cụ thử nghiệm đơn giản, thường là bộ dụng cụ đo màu của DPD (được gọi là diethyl phenylene diamine tạo ra phản ứng màu), có thể dùng để thử nghiệm các điểm ngậm và clo còn lại trong các hệ thống tư nhân. Bộ kit phải kiểm tra clo tự do chứ không phải clo tổng

Clo (Hệ thống khí Clo)

Clo (Hệ thống khí Clo)

NTESCO là nhà phân phối của Lutz-Jesco ở Việt Nam và chúng tôi đang chuyên dùng hoá chất và công nghệ đo khí Clo. Để đảm bảo hệ thống Clo, JESCO của chúng tôi bao gồm những sản phẩm an toàn/mô phỏng cung cấp khí đốt/định lượng dung dịch sản phẩm Clo/hệ thống cảnh báo và kiểm soát khí Clo.