Chất Clo

Clo (Hệ thống khí Clo)

Hệ thống Chlorinator được thiết kế để khử trùng nước uống và nước hồ bơi , kiểm soát mùi hôi của biển và nước biển tăng trưởng ví dụ như tháp nước làm mát, nước tuần hoàn và các hệ thống nước phục vụ. Nó cũng có thể được tìm thấy trên tàu biển, trong trại cắm trại, trong các trung tâm thể thao và các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống clo:

Clo (Hệ thống khí Clo)

Clo (Hệ thống khí Clo)

NTESCO là nhà phân phối của Lutz-Jesco ở Việt Nam và chúng tôi đang chuyên dùng hoá chất và công nghệ đo khí Clo. Để đảm bảo hệ thống Clo, JESCO của chúng tôi bao gồm những sản phẩm an toàn/mô phỏng cung cấp khí đốt/định lượng dung dịch sản phẩm Clo/hệ thống cảnh báo và kiểm soát khí Clo.